Chính phủ đã xác định cơ bản quy mô của gói hỗ trợ phục hồi kinh tế tại tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa , tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Đây là một trong bốn nội dung sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định trong kỳ họp bất thường lần thứ nhất, khai mạc sáng mai (4/1).

Theo tờ trình, Ban Cán sự đảng Chính phủ đã xây dựng, trình Bộ Chính trị cho ý kiến về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội. Trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị theo thông báo số 24-KL/TW ngày 30/12/2021, Chính phủ đã tiếp thu, hoàn thiện Chương trình và các chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ thực hiện.

Trong đó, chú trọng các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phục hồi và củng cố nền tảng, tạo đà tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội trong tương lai.

Cụ thể, giải pháp tài khóa có quy mô 291 nghìn tỷ đồng, gồm tăng bội chi để hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước (NSNN) là 240 nghìn tỷ đồng. Trong đó giảm thuế, phí, lệ phí là 64 nghìn tỷ đồng (chưa tính đến tác động tích cực của Chương trình đến khả năng tăng thu NSNN). Chi trực tiếp từ NSNN là 176 nghìn tỷ đồng, chỉ sử dụng để chi đầu tư phát triển.

Với giải pháp tiền tệ, sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục tiết giảm chi phí quản lý để phấn đấu giảm lãi suất cho vay tối thiểu 0,5%-1% trong 02 năm.

Cùng đó, các TCTD tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm lãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, theo dõi sát diễn biến kinh tế, tiền tệ để có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phù hợp, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước điều tiết thanh khoản phù hợp để tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ giải ngân cho các đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ lãi suất; điều tiết tiền tệ hợp lý, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hành trái phiếu Chính phủ và để các TCTD tiếp tục đầu tư trái phiếu Chính phủ.

Dự thảo cũng nêu hướng sử dụng khoảng 46 nghìn tỷ từ các nguồn tài chính hợp pháp khác để nhập khẩu vaccine, thuốc điều trị và thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch; theo dõi sát tình hình, sẵn sàng bán can thiệp thị trường ngoại tệ trong trường hợp phát hành trái phiếu Chính phủ ngoại tệ trong nước  tác động tới thị trường ngoại hối.

Tiếp tục tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc cho người lao động. Cân đối giải pháp về tiền tệ hỗ trợ Chương trình với tổng thể phương án cơ cấu lại các ngân hàng được kiểm soát đặc biệt.

Các giải pháp khác, Chính phủ cho biết sẽ sử dụng khoảng 5 nghìn tỷ đồng từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích để phát triển hạ tầng viễn thông, internet, trong đó sử dụng 1 nghìn tỷ đồng để mua máy tính bảng thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Sử dụng khoảng 5 nghìn tỷ đồng từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để đổi mới công nghệ, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; giải mã công nghệ; mua thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu cho đổi mới công nghệ, phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh…

Trong phương án huy động nguồn lực, Chính phủ tính đến vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài  theo hình thức hỗ trợ ngân sách. Phát hành trái phiếu Chính phủ, bảo đảm nguyên tắc phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách tiền tệ , chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính, tiền tệ và đảm bảo các cân đối lớn. Ưu tiên phát hành trái phiếu chính phủ trong nước bằng nội tệ, trường hợp cần thiết có thể phát hành bằng ngoại tệ.

Chính phủ cũng định hướng sử dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách, công cụ phù hợp để huy động thêm nguồn lực thực hiện Chương trình; đẩy nhanh việc thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước; rà soát lại các quỹ tài chính ngoài NSNN, năng lực đầu tư của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước để có kế hoạch huy động, sử dụng phù hợp.

Sau khi đã triển khai các phương án huy động nêu trên, trường hợp vẫn chưa đáp ứng đủ nguồn lực từ NSNN hỗ trợ thực hiện Chương trình thì cho phép huy động các nguồn hợp pháp khác theo quy định, trong đó có thể vay từ các nguồn tài chính hợp pháp khác phù hợp và hoàn trả khi có nguồn trong kế hoạch tài chính – NSNN hằng năm hoặc các nguồn khác theo quy định.

Previous post Cuộc sống tuổi 35 của hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau biến cố tình tiền
Next post Chuyên gia Trung Quốc tiết lộ nguồn gốc dịch Covid-19 ở Vũ Hán