Tập đoàn Hà Đô (mã CK: HDG) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Cụ thể, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 478 tỷ đồng giảm 75% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh từ 1.128 tỷ đồng xuống chỉ còn 176 tỷ đồng nên lãi gộp đạt 301,6 tỷ đồng, giảm 61% so với quý 2/2020.

Trong kỳ Hà Đô có 39 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 50% so với cùng kỳ trong khi chi phí bán hàng tăng mạnh từ 1 tỷ đồng lên hơn 89 tỷ đồng.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí Hà Đô lãi sau thuế 100,6 tỷ đồng, giảm 81% so với quý 2/2020. 

Cổ đông thiểu số nhận 68 tỷ đồng LNST nên LNST công ty mẹ chỉ là 32,5 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 454 tỷ đồng trong quý 2/2020 – Đây cũng là mức lãi ròng thấp nhất theo quý mà công ty mẹ đạt được trong vòng 4 năm qua.

Hà Đô cho biết doanh thu hợp nhất quý 2 giảm mạnh chủ yếu do doanh thu kinh doanh BĐS giảm trong khi các lĩnh vực khác vẫn duy trì ổn định. Thậm chí nếu theo báo cáo riêng quý 2 thì doanh thu xây lắp và doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 177% dẫn đến LNST trên báo cáo riêng còn tăng trưởng tới 323% so với cùng kỳ.

Hà Đô (HDG): Doanh thu BĐS sụt giảm, quý 2 lãi ròng 33 tỷ đồng giảm 91% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.

Previous post Trở thành triệu phú ở tuổi 28: Tôi về phe của tiết kiệm và đầu tư
Next post Kiến nghị sớm mở lại việc cấp visa cho khách quốc tế