Chia sẻ đôi nét về Anh Bùi Thanh Liêm, thường xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội với tên Bùi Liêm – Chuyên gia huấn luyện Camp Trong Ngành Kinh Doanh Hệ Thống và huấn luyện chuyển hóa thông qua trải nghiệm, đồng thời là Chuyên Gia Đào Tạo và Tư Vấn Trong Ngành Bảo Hiểm Việt Nam

Bùi Liêm là một cá nhân có nền tảng học vấn đáng chú ý. Anh tốt nghiệp THPT vào năm 2005, sau đó tiếp tục...